Gwendolyn Sanders Osteopate D.O.
Algemeen CENTRUM voor OSTEOPATHIE

Osteopathie (bij volwassenen, zwangeren, baby’s en kinderen)

 

Visie:   

Wat zo geweldig is aan ons vak is dat we mensen kunnen helpen met de meest uiteenlopende klachten. Als osteopaat is het onze taak om opzoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, wetende dat deze zich niet altijd bevindt waar de pijn zich manifesteert.  De oorzaak kan gezocht worden in het musculo-skeletaal stelsel,  maar evengoed ter hoogte van de organen, emoties, levensstijl, het innemen van medicatie, etc. Met onze persoonlijke, holistische denkwijze zien wij de patiënt in zijn/haar geheel en niet enkel zijn/haar klacht.

Gezien mijn eerdere ervaring als vroedvrouw gaat mijn passie in het bijzonder uit naar de behandeling van moeder en kind, daarom koos ik er voor de 2-jarige postgraduele opleiding over osteopathie bij baby’s, kinderen en zwangeren te volgen bij Panta Rhei in Nederland.

Een zwangerschap en een bevalling; het is niet niets, en dit zowel voor de moeder als voor het kind. Tijdens de zwangerschap, arbeid, bevalling en de postnatale periode kunnen er allerlei factoren onder andere de baby beïnvloeden. Dit alles kan leiden tot: zuig- en slikproblematiek, (verborgen) reflux,  slaapproblemen, huilen, voorkeurshoudingen, darmklachten, etc . Tijdens de behandeling van deze problemen vind ik het steeds belangrijk om de pasgeborene niet te aanschouwen als een ‘mini’-mens, want een baby is echter complexer dan dit. Als osteopaat beschikken we over kennis en  vaardigheden, maar we fungeren ook als coach voor onze patiënten die we bijstaan in de verschillende periodes doorheen hun leven (bv.: zwangerschap, postnatale periode, etc.).  Het  is fantastisch hoe we pasgeborenen kunnen helpen op verscheidene vlakken en dit alles in samenwerking met collega’s, ouders, broers en/of zussen,  grootouders, etc. Ik vind het ontzettend belangrijk om ook de andere familieleden in het hele proces te betrekken. Door het geven van tips en advies kunnen ook zij meedragen om het beste van onze behandeling(en) naar boven te halen.

Niet enkel baby’s verdienen onze aandacht, maar we zijn er ook voor kinderen en volwassenen.

 

Opleidingen en cursussen

Mensen helpen en begeleiden is wat ik het liefste doe. De keuze om na mijn humaniora (Moderne talen-Wetenschappen) te gaan voor een job in de zorgsector was dan ook snel gemaakt.  Vol overgave startte ik de opleiding vroedkunde met als hoogtepunt een 10 weken durende buitenlandse stage in Kigali (Rwanda).

Mijn honger was na het behalen van mijn diploma vroedkunde nog niet gestild en ik schreef me in voor de opleiding Osteopathie aan de ULB (Université Libre de Bruxelles, Anderlecht) waar ik mijn 'Master in de Osteopathie' behaalde.

Momenteel vul ik mijn kennis en ervaring aan via extra cursussen en opleidingen in baby- en kinderosteopathie, kinesiologie en emotionele technieken.

 

 

 

Info: acvo@live.be


voor een afspraak: ACVO secretariaat 03/309.09.25 of online

Gwendolyn1.jpeg