top of page

          ACVO Psycho-team

Sarah Decraene     Psychotherapeute - Coach

Algemeen CENTRUM voor OSTEOPATHIE en PSYCHOTHERAPIE

Recht op echt - Praktijk voor psychotherapie

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op mijn webpagina.

In deze praktijk wil ik mensen begeleiden in de zoektocht naar zichzelf. Met "echt zijn" bedoel ik voelen wat er leeft binnenin jezelf. Welke vragen en verlangens liggen er te wachten? Welke antwoorden zijn er te vinden? Wat wil je betekenen voor anderen? Hoe kan iemand anders "echt" contact krijgen met jou?

Hoe zou het zijn om jezelf en de anderen beter te leren kennen en te begrijpen?

Graag wil ik jou begeleiden op deze zoektocht.

 

“Zoals uit een zaadje een boom komt, die alsmaar groeit en meer boom wordt. Het zaadje had echter al alles in aanleg aanwezig om boom te zijn. Hier is tijd, ruimte en voeding voor nodig.”

 

 

Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Sarah Decraene. Ik heb een partner en ben mama van een zoon (°2006) en een dochter (°2009).

Ik ben oorspronkelijk van opleiding sociaal verpleegkundige. Sinds 2002 ben ik werkzaam in het Algemeen Welzijnswerk.

In 2006 ben ik afgestudeerd als psychotherapeut. Ik heb een 4-jarige opleiding in de Interactionele Vormgeving (IV) voltooid. Daarnaast nam ik deel aan verscheidene korte opleidingen en workshops.

Als IV-therapeut begeleid ik mensen een stuk in hun levensproces. Interactionele Vormgeving (IV) is op zich een authentiek model doordat men vertrekt vanuit een visie waarin verschillende therapeutische richtingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Het is een integrale vorm van psychotherapie. De manier van werken wordt afgestemd op het individu.

Want ieder persoon heeft het recht om zichzelf te zijn, om graag gezien te worden om wie hij is en niet om wat hij wel of niet doet. Elk mens heeft daarnaast ook het recht omringd te worden door echte mensen. Dit kan enkel de kwaliteit van leven maar verbeteren. En is dat niet het verlangen van ieder mens? Echt kunnen leven?

 

ZIN

 

Laat me vloeken om de onrechtvaardigheid van het leven.

Laat me beven voor de onpeilbare diepte van de dood.

Laat me huilen als een weerwolf om de pijn van het verlies.

Laat me niet begrijpen waarom.

 

Gun me mijn woede voor ik me buig voor de onbeheersbare krachten.

Gun me mijn verzet voor ik deemoedig erken:

Het is zo,

Het zij zo.

 

Zodat ik me weer kan openen voor het leven,

Heropbouw wat te herstellen valt

En leer te leven met wat definitief verloren ging.

 

En laat me, wanneer de pijn weer opborrelt,

Laat me dan opnieuw beginnen

Met de eerste’zin’.

 

(Hilde Vleugels, 2001) 

 

 

Waarvoor kan je bij mij terecht?

- individuele begeleidingen: wie ben ik “echt”? wie wil ik zijn? wat wil ik in mijn leven (veranderen)?

- rouwverwerking en verlieservaringen

- moederschap (moeder-kindrelatie)

- vrouw zijn

- depressieve gevoelens/(faal)angst

- jongeren rond identiteit

- hooggevoeligheid (ook ondersteunen van ouders van hoogsensitieve kinderen)

- werken rond stress en draagkracht

- relaxatie/ Meditatie

- ...

 

 

Wat gebeurt er tijdens een psychotherapiesessie? 

 

Interactionele Vormgeving integreert experiëntele elementen en gesprekstherapie. Je wordt altijd benaderd vanuit die richting die je nodig hebt, zonder dat de therapeut zich vasthoudt aan één zienswijze. Bij het begeleiden zijn interactie en vormgeven van essentieel belang. 

 

Concreet kan dat door te praten, te visualiseren, te tekenen, lichaamsoefeningen te doen, vormen uit psychodrama te gebruiken, enzovoort. Samen met de therapeut werk je in een interactief, creatief proces samen aan de intergratie van meer mogelijkheden en keuzes of van wat op dat ogenblik kan en mogelijk is. Samen met de therapeut wordt bekeken hoe vaak een sessie nodig is en wanneer er afgerond kan worden. 

 

Info: acvo@live.be

Meer info over interactionele vormgeving op :

www.educatieve-academie.be 

Afspraak maken

 

bottom of page