top of page

Diensten​

Ons Health Centrum is met de jaren uitgegroeid tot een Centrum met verschillende therapeuten en verschillende disiplines.
Elke collega binnen ons team specialiseert zich volgens eigen talenten en interesses in één of meerdere specifieke werkterreinen.

Door deze brede waaier van therapieën en een goede samenwerking onderling zijn wij in staat om een breed spectrum van klachten op een zeer holistische en oorzakelijke manier aan te pakken. Zowel op lichaamlijk als op geestelijk niveau, bewust of onbewust.

 

Osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE ?  WAT DOET EEN OSTEOPAAT?

 

Osteopathie is een behandelmethode, die zich richt op het herstel van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Van een verstoord evenwicht ofwel een verstoorde lichaamsbalans is er sprake, wanneer er iets mis is in de onderlinge verhoudingen tussen gewrichten, spieren, organen, bloedvaten en zenuwen. Onder normale omstandigheden wordt een verstoring door het lichaam zelf hersteld. Dit wordt de “homeostatische werking” van het lichaam genoemd. In sommige gevallen is het lichaam echter niet meer in staat om zelf het evenwicht te herstellen. Organen en/of gewrichten hebben de daarvoor noodzakelijke beweeglijkheid verloren. Centraal in de osteopatische behandeling staat het opsporen en verhelpen van de oorzaak van het verlies aan beweeglijkheid. Het lichaam is daarmee zelf weer in staat om het evenwicht te herstellen en te handhaven.

 

Babyosteopathie &
Kinderosteopathie

DE GEBOORTE VAN EEN KIND 

 

De geboorte van een kind is meestal een zeer vreugdevolle en intense ervaring. Hoewel de meeste bevallingen zonder al te veel grote problemen verlopen, vraagt elk geboorteproces toch een groot aanpassingsvermogen van de baby. Het kindje wordt blootgesteld aan sterke compressie- en decompressie-krachten wanneer de baarmoeder samentrekt en moet zich een weg banen doorheen het bekken van de moeder. Gelukkig kan een baby wel wat hebben: de verschillende schedelbotjes bijvoorbeeld zijn nog lichtjes plooibaar en kunnen  op sommige plaatsen over elkaar schuiven. Mooi als de natuur in elkaar zit, verdwijnen deze kleine aanpassingen meestal spontaan in de loop van de eerste weken. 

Psychotherapie
Coaching

PSYCHOTHERAPIE - COACHING

 

Een psychotherapeut heeft als taak de cliënt stevigheid en veiligheid te bieden. Ze kunnen samen met de cliënt een “bedding” creëren, een draagvlak als voorwaarde om te kunnen laten zijn wat er “echt” is.

 

Wij geloven dat we allen geboren worden met die eigenheid, dus dat die reeds aanwezig is wanneer we ons leven hier op aarde starten. Die eigenheid dient zich verder te ontwikkelen en evolueert met de leeftijd en met wat we meemaken aan levenservaringen.

Kinesitherapie
Manueletherapie

 

Onze KINESITHERAPEUTEN zijn beide gespecialiseerd in o.m.

 

sportkiné

manuele therapie 

en osteopathie.

 

bottom of page